KURUCU

MAHİR ŞENOL - 1945

1945..Çanakkale'de doğdu.14 yaşında iş hayatına atıldı. 1978 kuruluşa kadar sürekli ticaretin içinde bulundu. 

Marmara Ticarethanesini açarken düsturları,ahlakı,hedefleri düzgündü ve bu hep devam edecek yolların çakıl taşlarını oluşturuyordu. 

İsminin "Emin Adam" olarak sektöründe damgasını vuracak yılların ilk başlangıçlarıydı. 

Tedarikçileriyle doğru ve dürüst,güvenilir ilişkiler kurması,sermayesinin çok daha fazlası,kredibilitesini arttıracak,en dürüst aksiyonu oluşturuyordu. 

Mahir ŞENOL un 2.nesil kuşağa,oğluna devrettiği temel ilkeleri; 

Dürüstlük.

Tüm süreçlerde ve ilişkilerde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değer olmuştur. Çalışanlarla ve tüm iş ortaklarıyla doğruluk ve dürüstlükle hareket etmiştir.

Sorumluluklar.

Yasal sorumlulukların yanı sıra; müşterilerine, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplere, topluma, insanlığa ve sorumluluklarıno yerine getirmeye özen göstermiştir.

Müşterilerimiz velinimetimizdir.

Müşterilerine değer yaratmak,beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliği oldu.Ürünlerine sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerinin yanında olmayı görev üstlenmiştir.

Daima "en iyi" olmak, vazgeçilmez hedef.

Kalitede, hizmette, tedarik kaynakları ve bayi ilişkilerinde, sektörde sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefi olmuştur. Bu hedefe ulaşmak üzere piyasada lider olmak temel ilkesi olmuştur. 

En önemli sermaye, insan kaynağı.

Ürün ve hizmetlerin kalitesinin çalışanlarının kalitesiyle başladığını doğrulamıştır.Verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak ve iş birliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, Misyonunun devamlılığını sağlamak için seçtiği yoldur. Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak en önemli ilkesi olmuştur 

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturu. Tüm ilişkilerde adil, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkesi olmuştur. Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarını yerine getirmek, öncüsü olduğu ve vazgeçemeyeceği bir başka temel olmuştur. 

Kuruluşunda oluşturulan ve devam edegelen ilkeler hiç değişmedi,aynı özveriyle 2.kuşak yönetim ile devam etmektedir. 

2005 yılında itibaren Şeref Başkanı olarak devam ettiği Marmara'da , görevi Oğlu Osman ŞENOL devretmiştir. 

Marmara-ModaCar bir aile şirketidir.